Ένα σημείο του σώματος φανερώνει αυτισμό

Μια πρόχειρη διάγνωση ότι κάποιο άτομο βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού γινόταν με μια απλή παρατήρηση των ματιών και του βλέμματος. Ωστόσο ερευνητές της Ιατρικής Σχολής Azrieli του Πανεπιστημίου Bar-Ilan εντόπισαν τώρα μια πιθανή σχέση μεταξύ της διαταραχής και της σύνθεσης του μικροβιώματος του εντέρου.

Η ερευνητική ομάδα ανέλυσε μια ισραηλινή ομάδα 96 ατόμων που είχαν διαγνωστεί με διαταραχή φάσματος αυτισμού και 42 νευροτυπικών ατόμων, άτομα δηλαδή που δεν ανήκαν στο φάσμα. Τα ευρήματά τους, που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα στο npj Biofilms and Microbiomes, το οποίο ανήκει στο Nature, και υποδεικνύουν σημαντικές διαφορές στην ποικιλομορφία του μικροβιώματος στα άτομα που ανήκουν στο φάσμα, εντοπίζοντας συγκεκριμένους τύπους βακτηρίων που βρίσκονται σε μεγαλύτερη αφθονία στα άτομα αυτά.

Στα βασικά τους συμπεράσματα, περιλαμβάνονται μια απροσδόκητη αύξηση της άλφα ποικιλότητας (η α-ποικιλομορφία  αναφέρεται στους διαφορετικούς πληθυσμούς μικροβίων σε ένα δείγμα και περιλαμβάνει τον αριθμό των διαφορετικών ειδών και την μεταξύ τους ισορροπία στο εκάστοτε δείγμα), και μια αξιοσημείωτη αύξηση της σχετικής αφθονίας του φύλου Bacteriodetes και του γένους Bacteroides στα άτομα με τη νευροαναπτυξιακή διαταραχή. Παραδοσιακά, η μειωμένη α-ποικιλομορφία έχει συσχετιστεί με επιβαρυμένη υγεία σε διάφορες καταστάσεις.

Ωστόσο, η αυξημένη α-ποικιλομορφία που παρατηρήθηκε στη ομάδα των ατόμων στο αυτιστικό φάσμα αμφισβητεί τις επικρατούσες αντιλήψεις, ιδίως αν ληφθεί υπόψη η πιθανή σύνδεσή της με νευρολογικά νοσήματα. Τα Bacteroides, που φυσιολογικά βρίσκονται στο μικροβίωμα του εντέρου, μπορεί να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην υγεία όταν αυξάνονται και βρίσκονται σε αφθονία.

Μοιραστείτε την ανάρτηση::