Αν μιλάς γρήγορα, ο εγκέφαλος λειτουργεί σωστά

Όσο ενοχλητικός κι αν γίνεται κάποιος που μιλάει γρήγορα, διότι μας δυσκολεύει να αντιληφθούμε τί λέει, θα πρέπει να του αναγνωρίσουμε πως ο εγκέφαλός του λειτουργεί άψογα. Αυτό υποστηρίζει νέα έρευνα του Baycrest και του University of Toronto που υποδεικνύει ότι η ταχύτητα ομιλίας είναι ο πιο σημαντικός δείκτης εγκεφαλικής υγείας από τη δυσκολία εύρεσης λέξεων.

Καθώς κάποιος γερνά μπορεί να παρατηρεί ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο να βρει τις σωστές λέξεις. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ανησυχία για νοητική εξασθένηση και άνοια.

Νέα έρευνα του Baycrest και του University of Toronto υποδεικνύει ότι η ταχύτητα ομιλίας είναι πιο σημαντικός δείκτης εγκεφαλικής υγείας από τη δυσκολία εύρεσης λέξεων, που φαίνεται πως είναι φυσιολογικό κομμάτι γήρανσης.

Είναι μια από τις πρώτες έρευνες που εξετάζουν τις διαφορές στην ομιλία και της εγκεφαλικής υγείας σε υγιείς ενήλικες.

Ο Dr. Jed Meltzer, δήλωσε ότι τα αποτελέσματα δείχνουν ότι αλλαγές στη γενική ταχύτητα ομιλίας ενδεχομένως μπορεί να αντιπροσωπεύουν αλλαγές στον εγκέφαλο.

Αυτό υποδεικνύει ότι η ταχύτητα ομιλίας θα πρέπει να ελέγχεται ως μέρος της συνήθους νοητικής αξιολόγησης για να βοηθήσει γιατρούς να εντοπίζουν γρηγορότερα τη νοητική εξασθένηση και να βοηθιούνται οι ηλικιωμένοι να υποστηρίζουν την υγεία του εγκεφάλου τους καθώς γερνούν.

Στην έρευνα, 125 υγιείς εθελοντές 18 έως 90 ετών ολοκλήρωσαν 3 αξιολογήσεις. Η πρώτη ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο έπρεπε να ονομάσουν μια φωτογραφία. Έπρεπε να απαντήσουν σε ερωτήσεις για φωτογραφίες αγνοώντας λέξεις που τους αποσπούσαν την προσοχή και ακούγονταν από ηχεία.

Στη συνέχεια καταγράφηκαν οι συμμετέχοντες καθώς περιέγραφαν 2 πολύπλοκες φωτογραφίες για 60 δευτερόλεπτα την καθεμία.

Η επίδοση στη γλώσσα αναλύθηκε με τεχνητή νοημοσύνη.

Μεταξύ άλλων, οι ερευνητές εξέτασαν πόσο γρήγορα μιλούσαν οι συμμετέχοντες και πόσο έκαναν παύση.

Στο τέλος οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε συνήθη τεστ για την αξιολόγηση των νοητικών  ικανοτήτων που τείνουν να εξασθενούν με την ηλικία και συνδέονται με κίνδυνο άνοιας.

Όπως αναμενόταν, πολλές ικανότητες μειώνονταν με την ηλικία, όπως η ταχύτητα εύρεσης λέξεων.

Αν και η ικανότητα αναγνώρισης μιας φυτογραφίας και η ανάμνηση του ονόματός της χειροτέρευαν με την ηλικία δεν συνδέονταν με εξασθένηση σε άλλες νοητικές ικανότητες.

Ο αριθμός και η διάρκεια των παύσεων που χρειάζονταν οι συμμετέχοντες για να βρουν λέξεις δεν συνδέονταν με την υγεία του εγκεφάλου.

Αντίθετα, το πόσο γρήγορα μπορούσαν να ονομάσουν φωτογραφίες προέβλεπε πόσο γρήγορα μιλούσαν γενικά -και τα δυο συνδέονταν με την εκτελεστική λειτουργία.

Δεν ήταν η παύση για την εύρεση λέξεων αυτή που έδειχνε την ισχυρότερη σχέση με την υγεία του εγκεφάλου αλλά η ταχύτητα της ομιλίας γύρω από τις παύσεις.

Μοιραστείτε την ανάρτηση::