Οι διαμάχες για το τίποτα δεν συμβαίνουν τόσο συχνά όταν οι σύντροφοι ανοίγονται, μοιράζονται και σέβονται τις ανάγκες, τις ανησυχίες και τα όνειρά τους.