Αύξηση των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων

Αύξηση εμφάνισαν κατά το έτος 2022 τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα 8.26 νέες διαγνώσεις σύφιλης ανά 100.000 πληθυσμού και 3.45 νέες διαγνώσεις γονόρροιας ανά 100.000 πληθυσμού.

Μοιραστείτε την ανάρτηση::