Ενιαία λίστα χειρουργείων: Ξεκινά την 1η Φεβρουαρίου

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση που αφορά στα προγραμματισμένα χειρουργεία ανακοινώθηκε από τα συναρμόδια υπουργεία και αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Φεβρουαρίου.

Στην υπουργική απόφαση αναλύεται ο τρόπος και η διαδικασία που θα τρέχει μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ, ενώ κριτήρια τίθενται για τον χρόνο αναμονής.

Στην απόφαση ορίζεται ως υπεύθυνος για την εποπτεία του μέτρου ο αναπληρωτής διοικητής κάθε νοσοκομείου και – όπου δεν υπάρχει – ο διοικητής.

Κάθε θεράπων χειρουργός συμπληρώνει σε ηλεκτρονικό έντυπο του συστήματος της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων ή σε περίπτωση εκτάκτου και επείγοντος περιστατικού την αντίστοιχη ενότητα Δήλωση Έκτακτου – Επείγοντος Περιστατικού.

Σε αυτή, περιλαμβάνεται και η ανάλογη τεκμηρίωση, ανεξάρτητα αν η κλινική εκτίμηση έγινε κατά την πρωινή ή την ολοήμερη λειτουργία του νοσοκομείου, όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη δημιουργία της εγγραφής ασθενούς στην Ενιαία Λίστα Χειρουργείων.

Σε περίπτωση που το περιστατικό, κατά το χρονικό διάστημα αναμονής της χειρουργικής επέμβασης, παρουσιάσει επιπλοκές και κρίνεται σοβαρότερο από άλλο περιστατικό της ίδιας κατηγορίας, έτσι ώστε να απαιτείται η μετακίνηση του στη Λίστα με αλλαγή της προγραμματισμένης ημερομηνίας, ο υπεύθυνος ιατρός ενημερώνει σχετικά, συμπληρώνοντας υποχρεωτικά την ίδια ημέρα που πραγματοποιείται η κλινική εκτίμηση, τα σχετικά στοιχεία του πρότυπου ηλεκτρονικού εντύπου.

Μετά την κλινική εκτίμηση της κατάστασης κάθε ασθενούς, ο θεράπων χειρουργός αξιολογεί τη σοβαρότητα της νόσου, κατατάσσει το περιστατικό σύμφωνα με ακόλουθο πίνακα, ο οποίος θα πρέπει να εμφανίζεται στο σύστημα, ώστε να γίνεται κατανοητή η κατηγοριοποίηση των περιστατικών και συμπληρώνει το αντίστοιχο στοιχείο του πρότυπου ηλεκτρονικού εντύπου.

Την ευθύνη της ορθής τήρησης των καταχωρήσεων της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων και του προγράμματος των χειρουργείων φέρει η Επιτροπή Χειρουργείου, η οποία λειτουργεί στα νοσοκομεία του ΕΣΥ.

Η επιτροπή εγκρίνει με ψηφιακό τρόπο την εβδομαδιαία Λίστα Προγραμματισμού Χειρουργείων και αποτελείται από τρία τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη ως εξής:

  • Έναν ιατρό βαθμίδας συντονιστή διευθυντή ή διευθυντή (ή καθηγητή – αναπληρωτή καθηγητή) ειδικότητας Αναισθησιολογίας.
  • Έναν ιατρό βαθμίδας συντονιστή διευθυντή ή διευθυντή (ή καθηγητή – αναπληρωτή καθηγητή) οποιασδήποτε ειδικότητας του Χειρουργικού Τομέα.
  • Τον υπάλληλο, που έχει ορισθεί προϊσταμένος Χειρουργείου.

Έργο της Επιτροπής είναι – μεταξύ άλλων – η παρακολούθησης της Ενιαίας Λίστας, η κατάρτιση προγράμματος χειρουργείου, η επίβλεψη των κανόνων ασηψίας στο χειρουργείο, η εποπτεία της τήρησης της Ιατρικής Δεοντολογίας στο χειρουργείο και η αντιμετώπιση προβλημάτων που παρουσιάζονται. Εισηγείται, επίσης, την κατανομή των χειρουργικών τραπεζιών.

Μοιραστείτε την ανάρτηση::