«Ίσως θα μπορούσαμε να παρακολουθούμε τη θερμοκρασία του σώματος των ατόμων με κατάθλιψη, ώστε να εφαρμόζουμε την κατάλληλη στιγμή θεραπείες βασισμένες στη θερμότητα», προσθέτουν.