Άλλες συνήθειες που συμβάλλουν στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης κατάθλιψης είναι η θρεπτική διατροφή (6% χαμηλότερος κίνδυνος), η τακτική σωματική δραστηριότητα (14%), η αποχή από το κάπνισμα (20%) και η κοινωνικοποίηση (18%).