Η φτώχεια κάνει κακό στην μνήμη και τη συγκέντρωση λέει η Eurostat

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat οι άνθρωποι με χαμηλά εισοδήματα μπορεί να παρουσιάσουν συχνότερα προβλήματα συγκέντρωσης και μνήμης.

  • Πιο συγκεκριμένα, το 14,9% των Ευρωπαίων αναφέρουν μέτρια ή σοβαρή δυσκολία στη μνήμη και στη συγκέντρωση. Το ποσοστό εκτινάσσεται στο 19,9% σε άτομα που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειαςΣτην Ελλάδα, τα ποσοστά είναι 11,7% και 12,4% αντίστοιχα.

Τα παραπάνω προκύπτουν, μεταξύ άλλων, από σημερινή έκθεση της Eurostat, με στοιχεία από το 2022.

Σύμφωνα με τους συντάκτες της έκθεσης, μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα υψηλότερα ποσοστά ατόμων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη μνήμη ή στη συγκέντρωση καταγράφηκαν στη Φινλανδία (33,6%), στη Δανία (26,7%), στην Ολλανδία (26,0%), στη Σουηδία (25,2%) και στην Εσθονία (24,9%).

Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά αναφέρθηκαν στην Κύπρο (5,7%), στη Μάλτα (6,5%), στην Ιρλανδία (7,3%), στη Βουλγαρία (7,9%) και στην Ουγγαρία (8%).

Φτώχεια

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, τα προβλήματα μνήμης και συγκέντρωσης είναι πιο συχνά μεταξύ των ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας.

Όταν εξετάζεται το όριο κινδύνου φτώχειας, εμφανίζονται αξιοσημείωτες ανισότητες στο ποσοστό των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες μνήμης ή συγκέντρωσης.

Σε ορισμένες χώρες καταγράφηκαν ανισότητες που ξεπερνούν τις 20 ποσοστιαίες μονάδες στις αναφερόμενες δυσκολίες στη μνήμη και τη συγκέντρωση μεταξύ ατόμων που κινδυνεύουν από φτώχεια και εκείνων που δεν κινδυνεύουν.

Το χάσμα που καταγράφηκε στην Κροατία ήταν 23,9 ποσοστιαίες μονάδες (16,2% των ατόμων που δεν κινδυνεύουν από φτώχεια ανέφεραν δυσκολίες στη μνήμη ή τη συγκέντρωση, έναντι 40,1% για τα άτομα που κινδυνεύουν από φτώχεια) και στην Εσθονία ήταν 21,2 ποσοστιαίες μονάδες (19,4% σε σύγκριση με 40,6%).

Σημαντικές διαφορές παρατηρήθηκαν επίσης στη Λετονία (16,2 π.μ.), στη Σουηδία (15,8 π.μ.) και στην Ολλανδία (14,3 π.μ.).

 

Μοιραστείτε την ανάρτηση::