Θα αντιμετωπίσουν την γενικευμένη αγχώδη διαταραχή με LSD

Ένα νέο φάρμακο που έχει ως βάση το LSD ορίστηκε από τον FDA ως πιθανή σημαντικής ανακάλυψης θεραπεία για την αντιμετώπισή της γενικευμένης αγχώδους διαταραχής.

Το φάρμακο, MM120, πρέπει να περάσει από τη συνήθη διαδικασία έγκρισης του FDA που θα περιλάβει δοκιμές φάσης III.

Η MindMed σκοπεύει να έχει συνάντηση ‘’τέλους φάσης 2’’ με τον FDA το πρώτο εξάμηνο του 2024 και να ξεκινήσει κλινικό πρόγραμμα φάσης 3 στο δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Η MindMed ανακοίνωσε ότι η απόφαση να οριστεί το MM120 ως σημαντικής ανακάλυψης θεραπεία για τη γενικευμένη αγχώδη διαταραχή και τα στοιχεία διάρκειας από τη δοκιμή φάσης 2b παρέχουν περαιτέρω επικύρωση του σημαντικού δυνητικού ρόλου της αγωγής στην αντιμετώπιση της τεράστια ανάγκης σε ανθρώπους με τη διαταραχή.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι σε δοκιμή φάσης 2b, το MM120 ήταν γενικά καλά ανεκτό με ελαφρές έως μέτριες ανεπιθύμητες ενέργειες που ήταν παροδικές και συνέβησαν στην ημέρα λήψης.

Οι πιο συνήθεις από τις ανεπιθύμητες ενέργειες που συνέβησαν τουλάχιστον στο 10% των ομάδων υψηλής δόσης περιλάμβαναν ευφορία, άγχος, πονοκέφαλο, ζάλη, τρόμο, ναυτία, εμετό, μυδρίαση, υπεριδρωσία, παραισθήσεις, μη φυσιολογική σκέψη και παραισθησία.

Tα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν τον Μάιο στο συνέδριο της American Psychiatric Association.

Μοιραστείτε την ανάρτηση::