Μύθος #4: Πρέπει να πλένουμε τα χέρια μας με ζεστό νερό

Η χρήση ζεστού νερού, αν και ευχάριστη, δεν είναι απαραιτήτως πιο αποτελεσματική στο να σκοτώνει τα μικρόβια.

Το μυστικό για τη σωστή υγιεινή των χεριών είναι το σχολαστικό πλύσιμο με σαπούνι για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα. Η θερμοκρασία του νερού έχει μικρότερη σημασία σε σύγκριση με τη διάρκεια και την «τεχνική», επομένως δώστε προτεραιότητα σε αυτά για καλύτερη προστασία από τις ασθένειες.

Μύθος #5: Τα απολυμαντικά προϊόντα λειτουργούν άμεσα

Τα απολυμαντικά απαιτούν χρόνο για να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα μικρόβια. Ο ψεκασμός και το άμεσο σκούπισμα ενδέχεται να μην παρέχουν επαρκή έκθεση για να λειτουργήσουν.

Ακολουθήστε τις οδηγίες του προϊόντος, επιτρέποντας τον συνιστώμενο χρόνο επαφής για βέλτιστη απολύμανση και προστασία από επιβλαβείς μικροοργανισμούς.