Νέα μέθοδος για την πρόβλεψη του αιφνίδιου καρδιακού θανάτου

Μια νέα μέθοδος που μπορεί να υπολογίσει τον κίνδυνο αιφνίδιου θανάτου από καρδιακά αίτια, αναπτύχθηκε στο Tampere University μετρώντας για ένα λεπτό τον καρδιακό ρυθμό ηρεμίας. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η νέα μέθοδος δίνει σημαντικά καλύτερο υπολογισμό για τον μακροπρόθεσμο κίνδυνο αιφνίδιου  θανάτου.

Η αξιολόγηση γίνεται με μέτρηση των διαστημάτων καρδιακού ρυθμού για ένα λεπτό σε ηρεμία. Το εύρημα βασίζεται σε στοιχεία τεστ κοπώσεως από την Finnish Cardiovascular Study (FINCAVAS) με 4.000 ασθενείς.

Ασθενείς με μη φυσιολογική μεταβλητότητα καρδιακού ρυθμού που εντοπίστηκαν με τη νέα μέθοδο είχαν σημαντικά υψηλότερη συχνότητα καρδιακού θανάτου σε σύγκριση με ασθενείς με χαρακτηριστικά φυσιολογικού καρδιακού ρυθμού.

Ελήφθησαν υπόψη στην ανάλυση και άλλοι παράγοντες κινδύνου.

Η μέθοδος έχει μεγάλη προοπτική όσον  αφορά την προδιάγνωση και τον εντοπισμό ασθενών υψηλού κινδύνου. Δεν εξαρτάται από άλλες μετρήσεις και θα μπορούσε να ενσωματωθεί σε ένα ‘’έξυπνο ρολόι’’.

Η νέα μέθοδος βασίζεται σε ανάλυση χρονοσειρών που αναπτύχθηκε από μια ερευνητική ομάδα υπολογιστικής φυσικής με επικεφαλής τον καθηγητή Esa Räsänen.

Tα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν στο JACC: Clinical Electrophysiology στις 12 Ιουνίου.

Μοιραστείτε την ανάρτηση::