Νέοι κανόνες υγιεινής από την ΕΕ για την ποιότητα του πόσιμου νερού

Νέους κανόνες υγιεινής και νέα πρότυπα για προϊόντα που έρχονται σε άμεση επαφή με το νερό, όπως σωλήνες και βρύσες, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι θα τεθούν σε εφαρμογή από το 2027.

Οι νέες απαιτήσεις θα ισχύουν για τα νεοεγκατεστημένα προϊόντα και τις επισκευές από το 2027, εάν τα κράτη μέλη της ΕΕ ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν προβάλουν αντιρρήσεις στο σχέδιο μέσα στους επόμενους δύο μήνες.

Μέχρι σήμερα, οι σχετικές απαιτήσεις των επιμέρους κρατών μελών της ΕΕ ήταν ανεπαρκώς εναρμονισμένες και οι κατασκευαστές ζητούν διαφορετικές εγκρίσεις.

Έξι κράτη μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων γειτονικών χωρών της Γερμανίας, όπως η Αυστρία, η Πολωνία, το Βέλγιο, η Τσεχική Δημοκρατία και η Δανία, δεν έχουν επίσης ακόμη μεταφέρει στο εθνικό τους δίκαιο οδηγία της ΕΕ για ενιαία πρότυπα υγιεινής του πόσιμου νερού.

 

Μοιραστείτε την ανάρτηση::