Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις διοικήσεις των νοσοκομείων

Ξεκίνησε χθες η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την πλήρωση 152 θέσεων διοικητών και αναπληρωτών διοικητών νοσοκομείων μέσω ΑΣΕΠ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση υποψηφιότητας στο ΑΣΕΠ με επισυναπτόμενα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Αίτηση) ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Πρόσκληση (Κεφάλαιο Β΄ και Παράρτημα Β΄).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση, στην οποία μπορεί να περιλαμβάνονται προτιμήσεις για μία Υγειονομική Περιφέρεια και μέχρι πέντε κωδικοί θέσεων, με εξαίρεση τις Υγειονομικές Περιφέρειες 2η έως 7η (σελ. 67-69 της οικείας πρόσκλησης), όπου μπορεί να δηλώνονται επιπλέον των πέντε κωδικών θέσεων για την ίδια Υγειονομική Περιφέρεια.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων λήγει την Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου και ώρα 14:00.

Μοιραστείτε την ανάρτηση::