Ο Π.Ο.Υ. εξέδωσε νέο εγχειρίδιο διαγνωστικής καθοδήγησης για ψυχικές διαταραχές

Κατά καιρούς, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, λαμβάνοντας υπόψη τα τελευταία διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία και τις βέλτιστες κλινικές πρακτικές, εκδίδει εγχειρίδιο διαγνωστικής καθοδήγησης για ψυχικές και όχι μόνο διαταραχές προκειμένου να υποστηρίξει τους ειδικευμένους επαγγελματίες ψυχικής υγείας και άλλους επαγγελματίες υγείας ώστε να αναγνωρίζουν και να διαγιγνώσκουν ψυχικές, συμπεριφορικές και νευροαναπτυξιακές διαταραχές σε κλινικά περιβάλλοντα.

«Η ακριβής διάγνωση είναι συχνά το πρώτο κρίσιμο βήμα για τη λήψη κατάλληλης φροντίδας και θεραπείας. Υποστηρίζοντας τους κλινικούς ιατρούς στην αναγνώριση και διάγνωση ψυχικών, συμπεριφορικών και νευροαναπτυξιακών διαταραχών, αυτό το νέο διαγνωστικό εγχειρίδιο ICD-11 θα διασφαλίσει ότι περισσότεροι άνθρωποι θα έχουν πρόσβαση στην ποιοτική φροντίδα και θεραπεία που χρειάζονται» δήλωσε η Dévora Kestel, Διευθύντρια του Τμήματος Ψυχικής Υγείας και Χρήσης Ουσιών, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Η νέα διαγνωστική καθοδήγηση, που αντικατοπτρίζει τις επικαιροποιήσεις του ICD-11, περιλαμβάνει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

  • Καθοδήγηση σχετικά με τη διάγνωση για αρκετές νέες κατηγορίες που προστέθηκαν στο ICD-11, συμπεριλαμβανομένης της σύνθετης διαταραχής μετατραυματικού στρες, της διαταραχής τυχερών παιχνιδιών και της παρατεταμένης διαταραχής πένθους. Αυτό επιτρέπει τη βελτίωση της υποστήριξης των επαγγελματιών υγείας ώστε να αναγνωρίζουν καλύτερα τα διακριτά κλινικά χαρακτηριστικά αυτών των διαταραχών, οι οποίες μπορεί προηγουμένως να μην είχαν διαγνωστεί και να μην είχαν αντιμετωπιστεί.
  • Η υιοθέτηση μιας προσέγγισης της διάρκειας ζωής στις ψυχικές, συμπεριφορικές και νευρολογικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένης της προσοχής στον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται οι διαταραχές στην παιδική ηλικία, την εφηβεία και τους ηλικιωμένους ενήλικες.
  • Η παροχή καθοδήγησης σχετικά με την κουλτούρα για κάθε διαταραχή, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο οι παρουσιάσεις των διαταραχών μπορεί να διαφέρουν συστηματικά ανάλογα με το πολιτισμικό υπόβαθρο.
  • Η ενσωμάτωση διαστασιολογικών προσεγγίσεων, για παράδειγμα στις διαταραχές προσωπικότητας, αναγνωρίζοντας ότι πολλά συμπτώματα και διαταραχές υπάρχουν σε ένα συνεχές με την τυπική λειτουργία.

Τα CDDR ICD-11 απευθύνονται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας και εξειδικευμένους μη ειδικούς επαγγελματίες υγείας, όπως οι γιατροί πρωτοβάθμιας περίθαλψης που είναι υπεύθυνοι για την απόδοση αυτών των διαγνώσεων σε κλινικά περιβάλλοντα, καθώς και σε άλλους επαγγελματίες υγείας με κλινικούς και μη κλινικούς ρόλους, όπως νοσηλευτές, εργοθεραπευτές και κοινωνικοί λειτουργοί, οι οποίοι πρέπει να κατανοήσουν τη φύση και τα συμπτώματα των ψυχικών, συμπεριφορικών και νευροαναπτυξιακών διαταραχών, ακόμη και αν δεν θέτουν προσωπικά διαγνώσεις.

Τα ICD-11 CDDR αναπτύχθηκαν και δοκιμάστηκαν στο πεδίο μέσω μιας αυστηρής, διεπιστημονικής και συμμετοχικής προσέγγισης στην οποία συμμετείχαν εκατοντάδες εμπειρογνώμονες και χιλιάδες κλινικοί ιατροί από όλο τον κόσμο.

Μοιραστείτε την ανάρτηση::