Ο εμβολιασμός κοριτσιών και αγοριών κατά του HPV μπορεί να προλάβει την πρόκληση λοιμώξεων από τον HPV και, συνεπώς, ασθενειών που σχετίζονται με τον HPV και στα δύο φύλα. Ο εμβολιασμός ρουτίνας κατά του HPV πραγματοποιείται συνήθως στην ηλικία των 9 έως 14 ετών, ανάλογα με το εκάστοτε εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού.

Δεν υπάρχει θεραπεία για τον ίδιο τον ιό, όμως υπάρχουν διάφοροι τρόποι θεραπείας των προβλημάτων υγείας που προκαλούνται από τον HPV. Οι μυρμηκιές των γεννητικών οργάνων μπορούν να θεραπευθούν με φαρμακευτική αγωγή ή χειρουργική επέμβαση. O καρκίνος του τραχήλου της μήτρας και η παρουσία ιστού στη μήτρα που χαρακτηρίζεται ως «προκαρκινικός» μπορούν να ανιχνευθούν εγκαίρως μέσω του προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και να θεραπευτούν.