Παράδοση φαρμάκων κατ’ οίκον

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη ξεκινά η αποστολή κατ’ οίκον φαρμάκων που χρειάζονται ασθενείς με σοβαρές παθήσεις, μέσω ΕΟΠΥΥ και θα αφορά σε 5 νοσήματα.

Οι ασθενείς που θα παραλαμβάνουν κατ’ οίκον τα κοστοβόρα φαρμακευτικά σκευάσματα πάσχουν από πνευμονική υπέρταση, κυστική ίνωση, θαλασσαιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία και νόσο του κινητικού νευρώνα.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προηγούμενη ενεργοποίηση της άυλης συνταγογράφησης από τον ασθενή στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ. Επιπλέον, καθίσταται δυνατή η εκτέλεση δίμηνης συνταγής και άλλων που ενδέχεται να περιέχουν περισσότερα από ένα σκευάσματα.

Η προβλεπόμενη διαδικασία

Κατά την έκδοση ιατρικής συνταγής στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της (ΗΔΙΚΑ), ο συνταγογράφος ιατρός ενημερώνεται για τα φάρμακα που πληρούν τα κριτήρια για αποστολή κατ’ οίκον και σε περίπτωση που ο ασθενής δηλώσει ότι επιθυμεί την παραλαβή, ο ιατρός επισημαίνει το πεδίο «αποστολή κατ’ οίκον».

Συνεχίζει σε άυλη συνταγογράφηση, αφού έχει προηγηθεί η έκδοση άυλης νοσοκομειακής βεβαίωσης από το Σύστημα των Ηλεκτρονικών Ιατρικών Βεβαιώσεων του ΣΗΣ του άρθρου 35 του ν. 4816/2021, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Στην συνέχεια, ο ασθενής εισέρχεται στην αντίστοιχη εφαρμογή του ΕΟΠΥΥ παρέχοντας τις απαραίτητες συναινέσεις και τις αναγκαίες πληροφορίες για την αποστολή, τηρουμένων των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Σε περίπτωση έκδοσης επαναλαμβανόμενης συνταγής η διαδικασία θα επαναλαμβάνεται κάθε μήνα από τον ασθενή.

Μοιραστείτε την ανάρτηση::