Πρωτεΐνη στα ούρα δείχνει την εξέλιξη της χρόνιας νεφρικής νόσου

Κάποιοι άνθρωποι εμφανίζουν ταχύτερη εξέλιξη της χρόνιας νεφρικής νόσου απ’ ό,τι κάποιοι άλλοι. Ερευνητές του Aarhus University εξέτασαν σε έρευνα τον ακριβή κίνδυνο εξέλιξης της νόσου και το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι σημαντικό βήμα προς μια πιο αποτελεσματική αγωγή.

Η έρευνα, που βασίστηκε σε στοιχεία ιατρικών αρχείων της Δανίας, δίνει νεες πληροφορίες για το πώς μπορούν να εντοπιστούν καλύτερα ασθενείς με υψηλό κίνδυνο γρήγορης επιδείνωσης της χρόνιας  νεφρικής νόσου, δήλωσε ο Christian Fynbo Christiansen. Η έρευνα έδειξε ότι ασθενείς με νεα διάγνωση ελαφράς έως μέτριας ΧΝΝ εντός 3 ετών έχουν 15% κίνδυνο ταχείας εξέλιξης, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρή καρδιαγγειακή νόσο ή θάνατο.

Η έρευνα έδειξε επίσης ότι ο κίνδυνος ταχείας εξέλιξης ποίκιλε σημαντικά μεταξύ ασθενών.

Απλή μέτρηση πρωτεΐνης στα ούρα φάνηκε να είναι δυνατός δείκτης της πορείας της ΧΝΝ.

Σε γυναίκες χωρίς διαβήτη ή υπέρταση/καρδιαγγειακή νόσο και χωρίς αλβουμίνη στα ούρα, ο κίνδυνος γρήγορης εξέλιξης ήταν 7% ενώ ο κίνδυνος αυξανόταν στο 47% σε άντρες με διαβήτη, υπέρταση/καρδιαγγειακή νόσο και αλβουμίνη στα ούρα.

Ο Christian Fynbo Christiansen, πρόσθεσε ότι πρόκειται για σημαντικό εύρημα, καθώς η αλβουμίνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης εξέλιξης της ΧΝΝ- επομένως καθιστώντας πιθανό τον εντοπισμό ασθενών με υψηλό κίνδυνο γρήγορης επιδείνωσης της νόσου- και που μπορεί να βελτιώσει την πρόληψη επιπλοκών και- όπως ελπίζει- να αυξήσει την ποιότητα ζωής των ασθενών.

Μοιραστείτε την ανάρτηση::