Πόσα βήματα την ημέρα μειώνουν τον κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας

Ένα προς ένα μέτρησαν οι ερευνητές του University at Buffalo τα βήματα που πρέπει να κάνουν 6.000 γυναίκες που συμμετείχαν στην έρευνα, ηλικίας 63-99 ετών. Η μελέτη αναφέρει ότι κατά μέσον όρο 3.600 βήματα την ημέρα με φυσιολογικό ρυθμό συνδέονται με 26% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρδιακής ανεπάρκειας.

Η έρευνα παρατήρησης, του Women’s Health Initiative, εξέτασε σωματική δραστηριότητα που μετράται από επιταχυνσιόμετρο, χρόνο καθιστικής ζωής και κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας. 407 περιστατικά καρδιακής ανεπάρκειας εντοπίστηκαν σε 7,5 χρόνια, κατά μέσον όρο.

Ο κίνδυνος εμφάνισης καρδιακής ανεπάρκειας ήταν κατά μέσον όρο 12% και 16% χαμηλότερος για κάθε 70 λεπτά που περνούσαν ηλικιωμένες με ελαφρές δραστηριότητες καθημερινά και για κάθε 30 λεπτά ημερησίως με μέτρια έως έντονη ένταση αντίστοιχα.

Αντίθετα, κάθε 1,5 ώρα καθιστικής ζωής συνδεόταν κατά μέσον όρο με 17% υψηλότερο κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας.

Ο Michael J. LaMonte, δήλωσε ότι σε περιπατητικές ηλικιωμένες, υψηλότερες ποσότητες καθημερινών ελαφράς και μέτριας έντασης δραστηριοτήτων συνδέονταν με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρδιακής ανεπάρκειας με διατηρούμενο κλάσμα εξώθησης ανεξάρτητα από δημογραφικούς και κλινικούς παράγοντες που συνδέονται με τον κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας.

Οι γυναίκες φορούσαν επιταχυνσιόμετρο για έως 7συνεχείς ημέρες εκτός από όταν βρίσκονταν στο νερό.

Στην ελαφρά σωματική δραστηριότητα περιλαμβάνονταν καθημερινές δραστηριότητες όπως αυτοφροντίδα, οικιακές εργασίες και φροντίδα άλλων, ενώ στη μέτρια έως έντονη περιλαμβάνονταν το περπάτημα σε φυσιολογικό ρυθμό και το ανέβασμα σκάλας.

Η έρευνα είναι μοναδική στο ότι εξέτασε 2 υπότυπους  καρδιακής ανεπάρκειας -η πιο συνήθης είναι η ανεπάρκεια με διατηρούμενο κλάσμα εξώθησης (HFpEF).

Παρόμοιο μοτίβο χαμηλού κινδύνου με περισσότερη ελαφράς και μέτριας έντασης καθημερινή δραστηριότητα και υψηλότερο κίνδυνο με παρατεταμένο χρόνο καθιστικής ζωής, φάνηκε για την HFpEF.

Η δυνατότητα των δραστηριοτήτων ελαφράς έντασης της καθημερινής ζωής στη συμβολή στην πρόληψη της HFpEF σε ηλικιωμένες είναι συναρπαστικό και υποσχόμενο αποτέλεσμα για μελλοντικές έρευνες ώστε να αξιολογηθεί σε άλλες ομάδες, περιλαμβανομένων ηλικιωμένων αντρών.

Στην έρευνα, ο κίνδυνος καρδιακής ανεπάρκειας, περιλαμβανομένου του HFpEF, ήταν σημαντικά χαμηλότερος-περίπου 2.500 βήματα την ημέρα. Όταν τυποποιήθηκε σε 3.600 βήματα την ημέρα σημειώθηκε 25–30% χαμηλότερος κίνδυνος καρδιακής ανεπάρκειας και HFpEF.

Ο μέσος αριθμός βημάτων την ημέρα στις γυναίκες της έρευνας ήταν 3.588.

Φάνηκε ότι η ένταση βηματισμού δεν επηρέαζε τον χαμηλότερο κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας.

Μοιραστείτε την ανάρτηση::