Παρά τις σύγχρονες απεικονίσεις της αυτοφροντίδας, οι ψυχολόγοι χρησιμοποιούν τον όρο για να βοηθήσουν τους ανθρώπους να προσδιορίσουν το πώς μπορούν να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες ώστε να βελτιώσουν την καθημερινή τους ζωή.