Πόσο μειώνει η προληπτική μαστεκτομή τον κίνδυνο θανάτου;

 

Σημαντικά μειώνεται ο κίνδυνος θανάτου από καρκίνο του μαστού μέσω της προληπτικής μαστεκτομής, σε γυναίκες με παθογόνο κληρονομικότητα.

Στα μέσα της δεκαετίας του 1990 ανακαλύφθηκαν οι μεταλλάξεις των γονιδίων BRCA1 και BRCA2, οι οποίες είναι κληρονομικές και συχνά οδηγούν σε καρκίνο του μαστού και των ωοθηκών, αντίστοιχα.

Περίπου μία στις 300 γυναίκες φέρει αυτές τις γονιδιακές μεταλλάξεις. Οι δυνητικά παθογόνες μεταλλάξεις στο γονίδιο BRCA1 ή BRCA2 αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού σε ποσοστό έως και 80% μέχρι την ηλικία των 80 ετών. Ο κίνδυνος καρκίνου των ωοθηκών αυξάνεται επίσης σημαντικά.

Όσοι επηρεάζονται συνιστάται να υποβάλλονται τουλάχιστον σε ιδιαίτερα λεπτομερείς εξετάσεις.

Οι επιστήμονες επιχείρησαν τώρα να αποδείξουν την επίδραση της προληπτικής μαστεκτομής στη θνησιμότητα από καρκίνο του μαστού σε 1.654 γυναίκες. Κάθε συμμετέχουσα στη μελέτη με μεταλλάξεις BRCA1/BRCA2 και μια τέτοια χειρουργική επέμβαση, συγκρίθηκε με μια γυναίκα της ίδιας ηλικίας, της ίδιας κατάστασης μετάλλαξης και της ίδιας καταγωγής. Οι ομάδες σχηματίστηκαν τυχαία, με 827 γυναίκες να αποτελούν την κάθε ομάδα.

«Μετά από μια μέση περίοδο παρατήρησης 6,3 ετών, υπήρξαν 20 περιπτώσεις καρκίνου του μαστού και δύο θάνατοι από καρκίνο του μαστού στην ομάδα που υποβλήθηκε σε προληπτική μαστεκτομή, αλλά 100 περιπτώσεις καρκίνου του μαστού και επτά θάνατοι από καρκίνο του μαστού στην ομάδα ελέγχου», έγραψαν οι επιστήμονες.

Η προληπτική μαστεκτομή μείωσε τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού κατά 80% και η πιθανότητα θανάτου από καρκίνο του μαστού 15 χρόνια μετά τη μαστεκτομή, ήταν μικρότερη από 1%.

«Αυτή τη στιγμή, διαθέτουμε καλό έλεγχο για τον καρκίνο του μαστού, συμπεριλαμβανομένης της μαγνητικής τομογραφίας του μαστού, οπότε η χειρουργική επέμβαση προσφέρεται μόνο ως επιλογή και όχι ως σύσταση. Με τη διεξαγωγή περισσότερων μελετών για την αξιολόγηση της πορείας και των παραγόντων κινδύνου των γυναικών μετά την προληπτική μαστεκτομή, θα γνωρίζουμε αν αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές πρέπει να αλλάξουν στο μέλλον» σημειώνουν οι ερευνητές.

Μοιραστείτε την ανάρτηση::