Μην τα κάνετε όλα μόνοι σας

Μάθετε να μοιράζετε αρμοδιότητες και να εμπιστεύεστε τους ανθρώπους γύρω σας. Ο συγκεντρωτισμός δεν βοηθά κανέναν και δεν είναι απαραίτητο ότι θα σας εξασφαλίσει την επιτυχία.