Το στρες μας κάνει να νιώθουμε και να φαινόμαστε μεγαλύτεροι

Τεκμηριώθηκε και επιστημονικά ότι το στρες εκτός από το ότι μας κάνει να νιώθουμε γηραιότεροι μας κάνει να φαινόμαστε κιόλας. Αυτό απέδειξε νέα έρευνα του North Carolina State University.

Οι ερευνητές συνέλεξαν στοιχεία 107 νεότερων ενηλίκων μεταξύ 18 και 36 ετών οι οπαίοι συμπλήρωσαν μια έρευνα στην έναρξη και έπειτα άλλες για 8 ημέρες.

Οι καθημερινές έρευνες σχεδιάστηκαν να ‘’αιχμαλωτίζουν’’ την ποσότητα στρες που ένιωθαν καθημερινά, το πόσο έλεγχο αισθάνονταν ότι είχαν στη ζωή τους εκείνη την ημέρα και πόσων ετών ένιωθαν και έμοιαζαν να είναι εκείνη την ημέρα.

Κύριο εύρημα ήταν ότι τις ημέρες που οι συμμετέχοντες ανέφεραν οτι είχαν υψηλότερα επίπεδα στρες έναντι αυτού που συνήθως είχαν έμοιαζαν και ένιωθαν μεγαλύτεροι. Όμως αυτό ίσχυε μόνο τις ημέρες που επίσης ανέφεραν ότι είχαν λιγότερο από το συνηθ. έλεγχο στη ζωή τους.

Τα επίπεδα στρες και ελέγχου ήταν σχετικά.

Κάποιος μπορούσε να αναφέρει ότι έχει σχετικά χαμηλό επίπεδο στρες αλλά αν αυτό ήταν υψηλότερο από αυτό που συνήθως ανέφερε, οι ερευνητές διαπίστωναν την επίδραση.

Άνθρωποι μπορούσαν να αναφέρουν οτι νιώθουν πως έχουν σημαντικά επίπεδα ελέγχου στη ζωή τους λάλα αν αυτός ήταν μικρότερος από αυτόν που ανέφεραν συνήθως, τότε οι ερευνητές διαπίστωναν την επίδραση.

Η έρευνα υποδεικνύει ότι το φαινόμενο το στρες να οδηγεί τους ανθρώπους να αισθάνονται πιο μεγάλοι δεν περιορίζεται στους ηλικιωμένους λάλα αφορά και τους νέους, δήλωσε ερευνητής.

Είναι επίσης σημαντική επειδή γνωρίζουμε ότι το χρόνιο στρες με τον καιρό μπορεί να έχει αρνητική επίδραση και ότι οι άνθρωποι γενικά αναφέρουν αυξημένα επίπεδα στρες καθώς πηγαίνουν από τα 40 στα 50.

Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο Mental Health Science.

Μοιραστείτε την ανάρτηση::