Για παράδειγμα, οι γυναίκες έχουν υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας κατόπιν χειρουργικής επέμβασης bypass (στεφανιαίας αρτηρίας), ένα είδος χειρουργικής επέμβασης ανοιχτής καρδιάς εξαιτίας φραγμένων αρτηριών στην καρδιά. Μια πιο συντηρητική προσέγγιση στη θεραπεία μπορεί να είναι πιο επιτυχημένη για ορισμένες γυναίκες, αποκαλύπτει έρευνα.