“Όχι” του ΥΕΘΑ στην υπαγωγή των στρατιωτικών νοσοκομείων στο ΕΣΥ

Στις αναφορές και τα δημοσιεύματα που ήθελαν τα στρατιωτικά νοσοκομεία να υπάγονται στο ΕΣΥ απάντησε αρμοδίως το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, διευκρινίζοντας ότι ουδέν σχετικό σενάριο εξετάζεται. Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων πρέπει να είναι και θα παραμείνουν ανεξάρτητες.

Στόχος της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, όπως αναφέρεται, είναι η βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας στα εν ενεργεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, στους απόστρατους και στις οικογένειές τους.

Στην κατεύθυνση αυτή εξετάζονται:

Τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν για την επίλυση διαφόρων τρεχόντων προβλημάτων και την οικονομική διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των Στρατιωτικών Νοσοκομείων.
Η επένδυση σε νέο εξοπλισμό και νέες τεχνολογίες, οι οποίες θα είναι προσβάσιμες στα στελέχη και τους απόστρατους όλων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και τους λοιπούς δικαιούχους.

Η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών φροντίδας σε αυτούς που έχουν ανάγκη αποκατάστασης, στους χρονίως πάσχοντες και στους ηλικιωμένους, με τη βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων πόρων.

 

Μοιραστείτε την ανάρτηση::